Cursusvoorwaarden

 

Hartelijk dank voor uw interesse in onze cursussen. Om onze cursussen zo goed mogelijk te laten verlopen voor u en voor ons, hanteren wij de volgende regels.

Voorwaarden inschrijving

 • Door uw inschrijving gaat u akkoord met deze cursusvoorwaarden.
 • Wij schrijven de deelnemers in op volgorde van binnenkomst tot het maximaal aantal deelnemers per cursus.
 • Na inschrijving sturen wij u alle details van de cursus en een factuur. U betaalt het cursusgeld binnen 10 werkdagen na ontvangst van de factuur en voor aanvang van de cursus.

Annulering en restitutie

 • Bij onvoldoende deelname annuleren wij de cursus circa 10 dagen voor aanvang. Als een cursus niet doorgaat, berichten wij u hier direct over. U krijgt het cursusgeld dan uiteraard van ons terug.
 • Wanneer u zich voor een cursus wil afmelden, kan dit schriftelijk. Bij afmelding tot  4 weken voor aanvang van de cursus ontvangt u het volledige cursusgeld terug. Bij afmelding binnen 4 weken voor aanvang van de cursus zullen wij het volledige cursusgeld in rekening brengen en wordt er geen cursusgeld teruggestort.
 • Indien een docent ziek of verhinderd is, zorgen wij voor vervanging van de docent of wordt de cursus na overleg verplaatst.

Afwezigheid deelnemer

 • Wanneer u onverhoopt niet aanwezig kan zijn tijdens de cursus(dag) vragen wij u ons hierover telefonisch te informeren voor aanvang van de cursusdag.
 • Bij sommige cursussen is een bepaald niveau voor deelname van toepassing. Wanneer u hieraan niet voldoet of blijkt te voldoen, kunnen wij beslissen u niet toe te laten tot de cursus. In overleg kijken wij samen met u naar een alternatieve cursus.

 Voorbehoud

 • Wij stellen alle informatie op onze website en in overige publicaties met grote zorg samen. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend. Ook is het mogelijk dat wij de cursuskalender en de cursusinformatie tussentijds aanpassen en actualiseren.

Huisregels

 • Wij gaan ervan uit dat alle deelnemers  algemene normen en waarden in acht te nemen. Mochten er deelnemers zijn die zich hier naar onze mening niet naar gedragen, kunnen we hen de toegang tot de cursus ontzeggen.
 • Opmerkingen, vragen en klachten over cursussen kunt u mailen naar ons organisatorisch team. Wij zullen deze met zorg beantwoorden.
 • De kosten voor de cursussen van CursusLab zijn exclusief overnachting en avondeten.

Aansprakelijkheid en eigen risico

 • Het deelnemen aan de cursussen geschiedt geheel op eigen risico.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of uw bezittingen (noch vermissing van uw eigendommen) bij onze activiteiten.

Publiciteitsmateriaal

 • Het is mogelijk dat wij of een fotograaf tijdens de cursussen of activiteiten foto’s maakt. Wanneer u niet gefotografeerd wilt worden, kunt u dit aangeven bij ons, de fotograaf of de docent.

 

 

Eerstvolgende cursussen